Y Cynghorydd Diane King

Y Cynghorydd Diane King
Profile image for Y Cynghorydd Diane King

Plaid: Llafur

Wardiau: De-orllewin Y Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Cefndy] ; Y Rhyl [Pendyffryn]