Y Cynghorydd Justine Evans

Y Cynghorydd Justine Evans
Profile image for Y Cynghorydd Justine Evans

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Dwyrain y Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Bryn Hedydd] ; Y Rhyl [Plastirion]