Y Cynghorydd Justine Evans

Y Cynghorydd Justine Evans
Profile image for Y Cynghorydd Justine Evans

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Dwyrain y Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Bryn Hedydd] ; Y Rhyl [Plastirion]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
d/o Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

E-bost:  justinemarie.evans@denbighshire.gov.uk

Ffôn Symudol:  07795 649557

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Justine Evans

Cyfarfodydd Pwyllgor

Etholiadau