Y Cynghorydd Gareth Sandilands

Y Cynghorydd Gareth Sandilands
Profile image for Y Cynghorydd Gareth Sandilands

Plaid: Llafur

Wardiau: De-orllewin Prestatyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [De Orllewin]