Y Cynghorydd Carol Holliday

Y Cynghorydd Carol Holliday
Profile image for Y Cynghorydd Carol Holliday

Plaid: Llafur

Wardiau: De-orllewin Prestatyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [De Orllewin]