Y Cynghorydd Jason McLellan

Y Cynghorydd Jason McLellan
Profile image for Y Cynghorydd Jason McLellan

Teitl: Arweinydd y Cyngor / Arweinydd Grŵp

Plaid: Llafur

Wardiau: Prestatyn (Gogledd)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Gogledd Orllewin] ; Prestatyn [Gogledd]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
d/o Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

Rhif Ffôn Busnes:  01824 706140

E-bost:  jason.mclellan@denbighshire.gov.uk

Ffôn Symudol:  07795 652722

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Jason McLellan

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Etholiadau