Y Cynghorydd Jason McLellan

Y Cynghorydd Jason McLellan
Profile image for Y Cynghorydd Jason McLellan

Teitl: Arweinydd y Cyngor / Arweinydd Grŵp

Plaid: Llafur

Wardiau: Prestatyn (Gogledd)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Gogledd Orllewin] ; Prestatyn [Gogledd]