Y Cynghorydd Gill German

Y Cynghorydd Gill German
Profile image for Y Cynghorydd Gill German

Plaid: Llafur

Wardiau: Prestatyn (Gogledd)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Gogledd Orllewin] ; Prestatyn [Gogledd]