Y Cynghorydd Julie Matthews

Y Cynghorydd Julie Matthews
Profile image for Y Cynghorydd Julie Matthews

Plaid: Llafur

Wardiau: Prestatyn Alltmelyd

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Gallt Melyd]