Y Cynghorydd Julie Matthews

Y Cynghorydd Julie Matthews
Profile image for Y Cynghorydd Julie Matthews

Plaid: Llafur

Wardiau: Prestatyn Alltmelyd

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Gallt Melyd]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

E-bost:  julie.matthews@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Julie Matthews

Cyfarfodydd Pwyllgor

Etholiadau