Y Cynghorydd Elen Heaton

Y Cynghorydd Elen Heaton
Profile image for Y Cynghorydd Elen Heaton

Plaid: Llafur

Wardiau: Prestatyn (Dwyrain)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Dwyrain]