Y Cynghorydd Elen Heaton

Y Cynghorydd Elen Heaton
Profile image for Y Cynghorydd Elen Heaton

Plaid: Llafur

Wardiau: Prestatyn (Dwyrain)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Dwyrain]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
d/o Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

E-bost:  elen.heaton@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Elen Heaton

Cyfarfodydd Pwyllgor

Etholiadau