Y Cynghorydd Andrea Tomlin

Y Cynghorydd Andrea Tomlin
Profile image for Y Cynghorydd Andrea Tomlin

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Prestatyn (Dwyrain)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Dwyrain]