Y cynghorydd Jon Harland

Y cynghorydd Jon Harland
Profile image for Y cynghorydd Jon Harland

Plaid: Wales Green Party - Plaid Werdd Cymru

Wardiau: Prestatyn (Canol)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Canol]