Y Cynghorydd Elfed Williams

Y Cynghorydd Elfed Williams
Profile image for Y Cynghorydd Elfed Williams

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Cynghorau Tref a Chymuned: Cyffylliog ; Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch ; Nantglyn