Y Cynghorydd Paul Keddie

Y Cynghorydd Paul Keddie
Profile image for Y Cynghorydd Paul Keddie

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Llangollen

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Llangollen ; Llantysilio