Y Cynghorydd Karen Anne Edwards

Y Cynghorydd Karen Anne Edwards
Profile image for Y Cynghorydd Karen Anne Edwards

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Llangollen

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Llangollen ; Llantysilio