Y cynghorydd Karen Anne Edwards

Y cynghorydd Karen Anne Edwards
Profile image for Y cynghorydd Karen Anne Edwards

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Llangollen

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Llangollen ; Llantysilio