Y Cynghorydd Raj Metri

Y Cynghorydd Raj Metri
Profile image for Y Cynghorydd Raj Metri

Plaid: Llafur

Wardiau: Bodelwyddan

Cynghorau Tref a Chymuned: Bodelwyddan