Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Y Cynghorydd Gwyneth Ellis
Profile image for Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Edeirnion

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Corwen [Isaf] ; Corwen [Uchaf] ; Cynwyd ; Llandrillo