Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Y Cynghorydd Gwyneth Ellis
Profile image for Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Edeirnion

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Corwen [Isaf] ; Corwen [Uchaf] ; Cynwyd ; Llandrillo

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Pen y Dalar
Cynwyd
Corwen
LL21 0NX

Ffôn:  01490 413308

E-bost busnes:  gwyneth.ellis@sirddinbych.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Cyfarfodydd Pwyllgor

Etholiadau