Y Cynghorydd Alan Hughes

Y Cynghorydd Alan Hughes
Profile image for Y Cynghorydd Alan Hughes

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Edeirnion

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Corwen [Isaf] ; Corwen [Uchaf] ; Cynwyd ; Llandrillo

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Bryn Gwalia
The Crescent
Corwen
LL21 0BU

Ffôn:  01490 412082

Ffôn Symudol:  0779 9177298

E-bost busnes:  alan.hughes@sirddinbych.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Alan Hughes

Cyfarfodydd Pwyllgor

Etholiadau