Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies
Profile image for Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Trefnant

Cynghorau Tref a Chymuned: Cefn Meiriadog ; Trefnant