Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies
Profile image for Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Teitl: Cadeirydd y Cyngor

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Trefnant

Cynghorau Tref a Chymuned: Cefn Meiriadog ; Trefnant

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Gwelfryn
1 Ffordd Glascoed
Cefn Meiriadog
Abergele
LL22 9DW

Ffôn:  01745 582740 / 403924

Ffacs:  01745 582740

E-bost busnes:  meirick.davies@sirddinbych.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 01/04/1996 - 09/05/2022

Penodiadau i Gyrff Allanol

Etholiadau