Y Cynghorydd Bobby Feeley

Y Cynghorydd Bobby Feeley
Profile image for Y Cynghorydd Bobby Feeley

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Rhuthun

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Rhuthun