Y Cynghorydd Bobby Feeley

Y Cynghorydd Bobby Feeley
Profile image for Y Cynghorydd Bobby Feeley

Teitl: Aelod Arweiniol dros Wasanaethau Gofal Cymdeithasol, Oedolion a Phlant

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Rhuthun

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Rhuthun