Y Cynghorydd Bobby Feeley

Y Cynghorydd Bobby Feeley
Profile image for Y Cynghorydd Bobby Feeley

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Rhuthun

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Rhuthun

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Branas
Llanfair Dyffryn Clwyd
Rhuthun
LL15 2SH

Ffôn:  01824 705040

E-bost busnes:  bobby.feeley@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Bobby Feeley

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 01/04/1996 - 06/05/1999
  • 01/05/2008 - 09/05/2022

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau

Mae’r Cynghorydd Bobby Feeley yn aelod o Blaid Democratiaid Rhyddfrydol.