Y Cynghorydd Eryl Williams

Y Cynghorydd Eryl Williams
Profile image for Y Cynghorydd Eryl Williams

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Efenechdyd

Cynghorau Tref a Chymuned: Betws Gwerfil Goch ; Clocaenog ; Derwen ; Efenechtyd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Maestyddyn
Clawddnewydd
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2NH

Ffôn:  01824 750289

E-bost busnes:  eryl.williams@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Eryl Williams

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 01/04/1996 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau