Y Cynghorydd Julian Thompson Hill

Y Cynghorydd Julian Thompson Hill
Profile image for Y Cynghorydd Julian Thompson Hill

Teitl: Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad a'r Cynllun Corfforaethol

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Prestatyn (Dwyrain)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Dwyrain]