Y Cynghorydd Ann Davies

Y Cynghorydd Ann Davies
Profile image for Y Cynghorydd Ann Davies

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Rhuddlan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Rhuddlan