Y Cynghorydd Ann Davies

Y Cynghorydd Ann Davies

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Rhuddlan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Rhuddlan

 

 
Yn ôl i'r brig