Y Cynghorydd Bill Cowie

Y Cynghorydd Bill Cowie

Teitl: Cadeirydd y Cyngor

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Llanelwy (Gorllewin)

Cynghorau Tref a Chymuned: Llanelwy [Gorllewin]

 

 
Yn ôl i'r brig