Y Cynghorydd Joan Butterfield

Y Cynghorydd Joan Butterfield
Profile image for Y Cynghorydd Joan Butterfield

Teitl: Arweinydd Grwp

Plaid: Llafur

Wardiau: Gorllewin y Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Bodfor] ; Y Rhyl [Foryd]