Y Cynghorydd Brian Blakeley

Y Cynghorydd Brian Blakeley
Profile image for Y Cynghorydd Brian Blakeley

Plaid: Llafur

Wardiau: Y Rhyl Ty Newydd

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Tynewydd]