Y Cynghorydd Christine Marston

Y Cynghorydd Christine Marston
Profile image for Y Cynghorydd Christine Marston

Teitl: Is-Gadeirydd y Cyngor

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Tremeirchion

Cynghorau Tref a Chymuned: Bodfari ; Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] ; Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] ; Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Rhyd-y-Gwtta
Waen
St. Asaph
LL17 0DU

Ffôn:  01745 582 842

E-bost busnes:  Christine.Marston@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Christine Marston

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i Gyrff Allanol

Etholiadau