Y Cynghorydd Christine Marston

Y Cynghorydd Christine Marston

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Tremeirchion

Cynghorau Tref a Chymuned: Bodfari ; Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] ; Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] ; Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen]

 

 
Yn ôl i'r brig