Y Cynghorydd Christine Marston

Y Cynghorydd Christine Marston
Profile image for Y Cynghorydd Christine Marston

Teitl: Is-Gadeirydd y Cyngor

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Tremeirchion

Cynghorau Tref a Chymuned: Bodfari ; Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] ; Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] ; Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen]