Y Cynghorydd Brian Jones

Y Cynghorydd Brian Jones
Profile image for Y Cynghorydd Brian Jones

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: De Ddwyrain Y Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Trellewelyn] ; Y Rhyl [Tynewydd]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
17 Avondale Drive
Y Rhyl
LL18 4EL

Ffôn Symudol:  07880 554 034

E-bost busnes:  Brian.Jones@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Brian Jones

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022

Etholiadau