Y Cynghorydd Brian Jones

Y Cynghorydd Brian Jones
Profile image for Y Cynghorydd Brian Jones

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: De Ddwyrain Y Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Trellewelyn] ; Y Rhyl [Tynewydd]