Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies

Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies
Profile image for Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Prestatyn (De Orllewin)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [De Orllewin]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
23 St Annes Avenue
Prestatyn
LL19 8BL

Ffôn Symudol:  07551737776

E-bost busnes:  Davies.Gareth@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022

Etholiadau