Y Cynghorydd Rachel Flynn

Y Cynghorydd Rachel Flynn
Profile image for Y Cynghorydd Rachel Flynn

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Prestatyn (Gogledd)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Gogledd Orllewin] ; Prestatyn [Gogledd]