Y Cynghorydd Graham Timms

Y Cynghorydd Graham Timms
Profile image for Y Cynghorydd Graham Timms

Plaid: Llafur

Wardiau: Llangollen

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Llangollen ; Llantysilio