Y Cynghorydd Graham Timms

Y Cynghorydd Graham Timms
Profile image for Y Cynghorydd Graham Timms

Plaid: Llafur

Wardiau: Llangollen

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Llangollen ; Llantysilio

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
c/o Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd Sir
Ffordd Wynnstay
RHUTHUN
LL15 1YN

Ffôn Symudol:  07743 335779

E-bost busnes:  Graham.Timms@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Graham Timms

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022

Etholiadau