Y Cynghorydd Graham Timms

Y Cynghorydd Graham Timms

Plaid: Llafur

Wardiau: Llangollen

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Llangollen ; Llantysilio

 

 
Yn ôl i'r brig