Y Cynghorydd Richard Mainon

Y Cynghorydd Richard Mainon
Profile image for Y Cynghorydd Richard Mainon

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Bodelwyddan

Cynghorau Tref a Chymuned: Bodelwyddan

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
46 Ffordd Parc Castell
Bodelwyddan
LL18 5WD

Ffôn Symudol:  07970 070564

E-bost busnes:  Richard.Mainon@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Richard Mainon

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022

Etholiadau