Y Cynghorydd Glenn Swingler

Y Cynghorydd Glenn Swingler
Profile image for Y Cynghorydd Glenn Swingler

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Dinbych Uchaf / Henllan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Dinbych [Uchaf] ; Henllan

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
27 Fron Terrace
Rhyl Road
Dinbych
LL16 3DT

Ffôn Symudol:  07718 916 414

E-bost busnes:  Glenn.Swingler@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Glenn Swingler

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022

Etholiadau