Y Cynghorydd Hugh Evans

Y Cynghorydd Hugh Evans
Profile image for Y Cynghorydd Hugh Evans

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern

Cynghorau Tref a Chymuned: Bryneglwys ; Gwyddelwern ; Llanelidan ; Llanfair Dyffryn Clwyd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Bryndy
Llanelidan
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2HY

Ffôn:  01824 750635

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ddinbych
County Hall
Wynnstay Road
Rhuthun
LL15 1YN

Ffôn Symudol:  07824 820525

E-bost:  hugh.evans@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Hugh Evans

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 10/06/2004 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau