Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones
Profile image for Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

Plaid: Amhleidiol

Wardiau: De'r Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Derwen]