Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones
Profile image for Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

Teitl: Is Gadeirydd y Cyngor

Plaid: Llafur

Wardiau: Y Rhyl (De)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Derwen]