Y Cynghorydd Rhys Thomas

Y Cynghorydd Rhys Thomas
Profile image for Y Cynghorydd Rhys Thomas

Teitl: Arweinydd Grwp

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Dinbych (Isaf)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Dinbych [Isaf]