Y Cynghorydd Rhys Thomas

Y Cynghorydd Rhys Thomas
Profile image for Y Cynghorydd Rhys Thomas

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Dinbych (Isaf)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Dinbych [Isaf]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Perth y Rhos
Ffordd Ystrad
Dinbych
LL16 3HE

Ffôn Symudol:  07977 911 300

E-bost busnes:  Rhys.Thomas@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Rhys Thomas

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022

Etholiadau