Y Cynghorydd David Gwyn Williams

Y Cynghorydd David Gwyn Williams
Profile image for Y Cynghorydd David Gwyn Williams

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Dyserth

Cynghorau Tref a Chymuned: Diserth