Y Cynghorydd Gwyneth Kensler

Y Cynghorydd Gwyneth Kensler
Profile image for Y Cynghorydd Gwyneth Kensler

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Canol Dinbych

Cynghorau Tref a Chymuned: Dinbych [Canol]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
44 Stryd y Dyffryn
Dinbych
LL16 4BW

Ffôn:  01745 814323

Ffacs:  01745 814323

E-bost busnes:  gwyneth.kensler@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Gwyneth Kensler

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 01/04/1996 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau