Y Cynghorydd Huw Jones

Y Cynghorydd Huw Jones

Teitl: Aelod Arweiniol dros Ddatblygiad Cymunedol

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Corwen

Cynghorau Tref a Chymuned: Corwen [Isaf] ; Corwen [Uchaf]

 

 
Yn ôl i'r brig