Councillor James May

Councillor James May
Profile image for Councillor James May

Plaid: Llafur

Wardiau: De-orllewin Y Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Cefndy]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
40 Brynhyfryd Avenue
Y Rhyl
LL18 2DB

Ffôn Symudol:  07960 245992

E-bost busnes:  james.may@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Councillor James May

Cyfarfodydd Pwyllgor

Etholiadau