Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts

Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts
Profile image for Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts

Teitl: Arweinydd Grŵp

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Rhuthun

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Rhuthun

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Berth
Pentrecelyn
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2HH

Ffôn:  01824 703128

E-bost busnes:  huw.hilditch-roberts@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 - 09/05/2022

Etholiadau