Rhesymau wedi'u cyfyngu

Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd Paragraff(au) 13, 15 Rhan 4, Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Eglurhad o'r Rhesymau

 • By Virtue of Paragraph 13

  Gwybodaeth sy’n debygol o ddatgelu hunaniaeth unigolyn.

  Cymhwyster:

  Prawf Er Budd y Cyhoedd: Gwybodaeth sydd –

  • (a) yn dod o fewn unrhyw baragraff 12 i 15, 17 a 18 ac i fyny; ac
  • (b) nad yw wedi ei hatal rhag bod yn eithriedig oherwydd y ‘canllawiau’ uchod,

  yn wybodaeth eithriedig os, a chyhyd, â bod, yn holl amgylchiadau’r achos, bod budd y cyhoedd i gadw’r wybodaeth eithriedig yn gorbwyso budd y cyhoedd wrth ddatgelu’r wybodaeth

 • By Virtue of Paragraph 15

  Gwybodaeth sy’n berthnasol i unrhyw ymgynghoriadau neu drafodaethau, neu ymgynghoriadau arfaethedig, mewn materion cysylltiadau â gwaith sy’n codi rhwng yr awdurdod neu Weinidog y Goron a gweithwyr cyflog, neu ddeiliaid-swydd, yr Awdurdod.

  Cymhwyster:

  Prawf Er Budd y Cyhoedd: Gwybodaeth sydd –

  • (a) yn dod o fewn unrhyw baragraff 12 i 15, 17 a 18 ac i fyny; ac
  • (b) nad yw wedi ei hatal rhag bod yn eithriedig oherwydd y ‘canllawiau’ uchod,

  yn wybodaeth eithriedig os, a chyhyd, â bod, yn holl amgylchiadau’r achos, bod budd y cyhoedd i gadw’r wybodaeth eithriedig yn gorbwyso budd y cyhoedd wrth ddatgelu’r wybodaeth