Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Nantglyn

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Nia Thomason (Clerc)

Cyfeiriad: 
27 Stryd y Farchnad
Caernarfon
Dinbych
Sir Ddinbych
LL55 1RT

Ffôn:  07539 547410

E-bost:  cc.nantglyn@gmail.com

Gwefan:  community-council.org.uk/nantglyn/index.asp

Nid yw Denbighshire County Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau allanol