Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Llantysilio

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Mrs Sandra Baker

Cyfeiriad: 
Rockliffe
Ffordd yr Abaty
Llangollen
LL20 8EF

Ffôn:  01978 861451

E-bost:  llantysilio.cc@btinternet.com

Gwefan:  www.llantysiliocc.co.uk

Nid yw Denbighshire County Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau allanol