Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Llanelidan

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Sian E Thomas

Cyfeiriad: 
Blaen Ial
Bryneglwys
Corwen
Sir Ddinbych
LL21 9LE

Ffôn:  07876475923

E-bost:  Clerk@LlanelidanCC.Wales